Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vážení a milí spoluobčané,

v začátku nového roku bychom Vás jako každý rok chtěli seznámit s hospodařením Občanského sdružení Stanislavy Chumanové v roce 2014. Především však také chceme poděkovat všem firmám, organizacím a občanům, bez jejichž finanční podpory a pomoci bychom nic neudělali.

Zůstatek z roku 2013                                 163 569 Kč

Příjmy za rok 2014                                     242 506 Kč

Výdaje za rok 2014 činily celkem             375 846 Kč

Akce, na které jsme v minulém roce přispěli a výdaje, které jsou spojené s činností našeho sdružení:

       508 Kč    Roční pronájem prostoru pro náš web

    2.384 Kč    Akce Vodnická brusle – zakoupení medailí

  22.522 Kč    Charita Vimperk – zakoupení přístroje na rozbor krve

    5.000 Kč    Příspěvek na letní tábor pro děti s patologickými jevy

    1.500 Kč    Úhrada za zhotovení "CenyStanislavy Chumanové" (dětská výtvarná soutěž Natur Vision)

343.932 Kč   Vybudování "Parku nad pekárnou"

Naší největší investicí byla realizace "Parku nad pekárnou", jehož celková hodnota je 767.000 Kč. Tento projekt by se nám nepodařilo vybudovat bez pomoci zde uvedených firem a občanů, kteří se podíleli na vybudování hřiště, instalaci a zakoupení jednotlivých prvků:

Strabag a.s. provozní jednotka Prachatice, Lesostavby Třeboň a.s., Městské lesy Vimperk, s.r.o., Reno Šumava a.s., Městské služby Vimperk, s.r.o., Betonárka Vimperk – Vojtěch Martan, Rohde & Schwarz, Agromont Vimperk, s.r.o., S – Tisk Vimperk s.r.o., Ing. Pavel Vyskočil - projektant, VAVI s.r.o., FMF Mechanik Vimperk, Stavoplast KL Stachy s.r.o., Jezdecká společnost FENIX Vimperk, Leopold Francek, Nákladní autodoprava, Antonín Pichl, zemědělec Borová Lada, AgroRašelina s.r.o., Soběslav, Jostra CZ spol. s r.o., Martin Fišer, Autocentrum – Presl s.r.o., Koupelny  Obselka s.r.o., Měšťanský pivovar Strakonice, Vimperská masna a.s., Pekařství Hanžl, Manželé Koubovi.

Firmy a občané, kteří darovali finanční prostředky: ONEIDA s.r.o. Vimperk, Energie AG Teplo Vimperk s.r.o., Agromont Vimperk s.r.o., Lesy ČR s.p., Lesní závod Boubín, Věra Vávrová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová a Jiří Slavík, Světlana Ferková, Pavel Hanko, Optika Speigel, Zdeněk Ženíšek, Martina Malíková, Jiří  Founě s rodinou, Václav Bohuslav, MUDr. Jan Bočan, Jana Krnáková, Ing. Martin Valenta, Marta Schröderová, Helena a Vladimír Váchovi, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Augustin Pešek a ostatní občané, kteří se zúčastnili akcí OS Stanislavy Chumanové a podpořili je.

Vlastní činností, tedy pořádáním diskoték, charitativním bazarem a dalšími aktivitami,  jsme získali 40.366 Kč.

Veškerou naši činnost bychom nemohli realizovat bez pomoci a podpory občanů, firem, podnikatelů a majitelů objektů, kteří nám je zdarma zapůjčují a podporují naše akce. Poděkování manželům Kutilovým, kteří nám zdarma zapůjčili sál na discoples, DJ Ivanovi Mullerovi a Mírovi Hokešovi za to, že hráli bez nároku na odměnu. Míra Hokeš bavil i návštěvníky charitativní diskotéky ve Výškovicích. Velké díky patří Vimperské dechovce ZUŠ Vimperk, Petrovi Staňkovi a řediteli ZUŠ Pavlovi Vališovi, kteří svým vystoupením podpořili naše sdružení a připravili perfektní zážitek pro občany Vimperska v sále Cihelny, jejíž prostory bezplatně zapůjčili manželé ing. Jitka a Milan Strakovi.

Prostory nám také poskytuje Střední škola Vimperk, a to pro Vánoční bazar, při kterém zajistila občerstvení paní Laďka Martanová. Naše poděkování patří také pracovníkům Městského úřadu Vimperk, kteří se vždy významnou měrou podílejí na akcích  a projektech našeho sdružení.

Neobešli bychom se ani bez pomoci médií a informační serverů, v nichž se naše akce propagují. Zde je nutné poděkovat a zmínit servery vimperk.eu, prachatickonews.cz, vimperk.cz, rras.cz, agfmedia.cz, denik.cz a další. Děkujeme také Českému rozhlasu, České poště a dále firmě S-tisk, která pomáhá s tiskem plakátů a dalších materiálů. Nechtěli bychom s poděkováním zapomenout ani na místní podnikatele, kteří nám dávají darem věci do tombol a na Vánoční bazar. Velký dík patří především občanům Vimperka, kteří nás podporují a našich akcí se zúčastňují. Nemůžeme všechny jmenovat, a tak velice děkujeme všem, kteří nás podporují a pomáhají nám.

Velké díky patří také všem členům našeho sdružení, kteří veškerou činnost pro tuto charitu vykonávají naprosto bezplatně.

Pro rok 2015 připravujeme tradiční akce a samozřejmě i něco nového. Chtěli bychom se podílet na realizaci nového parčíku „Malá Šumava“ na fotbalovém stadionu. V této chvíli je na místě mokřina. Dále bychom chtěli  vybudovat  pětikilometrovou  turistickou stezku do Hrabic, která by vycházela od "Parku nad pekárnou" a přes Hrabice by se vracela zpět. Bude pro všechny, ale především chceme, aby byla pro mladé maminky     s kočárky a starší občany. Chtěli bychom také vybudovat a vybavit kavárnu (společenskou místnost) pro seniory ve Sklářské ulici. 

Dne  24. dubna 2015 pořádáme tradiční Discoples, tentokrát v sále MěKS Vimperk.

Dne 5. 9. 2015 v 15:00 v letním divadle (při nepřízni počasí v sále Cihelny) uspořádáme Koncert Vimperské dechovky s vystoupením mažoretek.

Před Vánoci opět proběhne Vánoční charitativní bazar, datum jeho konání upřesníme v průběhu roku.

O jednotlivých akcích a vynaložených finančních prostředcích Vás budeme průběžně informovat. S podrobnou činností našeho sdružení se můžete také seznámit na našem Facebooku zde:

https://www.facebook.com/pages/Ob%C4%8Dansk%C3%A9-sdru%C5%BEen%C3%AD-Stanislavy-Chumanov%C3%A9/699786953397781?ref=aymt_homepage_panel

Bez Vaší podpory bychom nemohli naše projekty vůbec uskutečnit, a tak doufáme ve Vaši finanční i materiální pomoc, společně tak přispějeme dobré věci, uděláme radost našim spoluobčanům a také sami sobě.

Příspěvky prosím zasílejte na účet: 27-7823390427/0100

Za Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

Věra Vávrová